WIN

Wireless Information Networking

El grup de Wireless Information Networking (WIN) pertany al Departament de Telecomunicacions i d’Enginyeria de Sistemes de la UAB i està format per un equip multidisciplinari (enginyers informàtics i de telecomunicacions). El grup WIN té una sòlida experiència en l’aplicació d’algorismes de processament estadístic de senyal i de dades en xarxes de sensors sense fils, havent-ne publicat 64 articles de revista/conferència als darrers deu anys i dirigit 8 tesis doctorals a la temàtica. Les activitats de WIN es centren actualment en el desenvolupament de solucions d’aprenentatge automàtic (Machine Learning, ML) per extreure valor de dades considerant tres verticals: eHealth, Automotive i Industry 4.0. A Indústria 4.0, la recerca es basa en l’aplicació de ML  a problemes de predicció d’esdeveniments Indústrials mitjançant l’ús de mesures de sensors. L’estudi de senyals temporals i la seva adaptació a xarxes neuronals és un dels principals focus.

Línies principals d’investigació

  • Machine learning.
  • Sèries temporals LSTM.

Capacitats tecnològiques

  • Predicció d’events.
  • Canvi de controladors clàssics per sistemes basats en dades.

Casos d’èxit, exemples

  • NEUROMORFIA: Fabricació, caracterització, simulació, modelatge i aplicacions de dispositius de commutació resistiva.
  • 3SENS Recer Caixa.
  • Posicionament en entorns urbans i adversos amb sistemes GNSS i 5G.
grup