VIS

Vision and Intelligent Systems

El grup VIS fa recerca bàsica i aplicada al desenvolupament de sistemes intel·ligents capaços d’interactuar amb el món de forma autònoma i ubiqua. Aquests sistemes hauran de percebre, raonar, planificar, actuar i aprendre de l’experiència prèvia.

El grup treballa activament en tres àrees: robòtica social i aèria; visió per computador i reconeixement estructural de patrons. Dins de la robòtica social s’està treballant en els següents temes: Interacció robot-humà; localització i navegació social i autònoma de robots; localització i construcció simultània de mapes (SLAM); robòtica ubiqua; robòtica mòbil cooperativa; i robòtica aèria. En visió per computador es treballa en: seguiment, identificació i reconeixement d’objectes; en xarxes de sensors de càmeres; fusió de dades; i percepció cooperativa. I en reconeixement estructural de patrons s’està treballant en mètodes de síntesi i coincidència de grafs i la seva aplicació a la robòtica.

Línies principals d’investigació

 • Robòtica de servei urbà.
 • Robòtica social.
 • Localització de robots i navegació de robots.
 • SLAM i exploració mitjançant robots.
 • Seguiment en visió per computador.
 • Reconeixement d’objectes.

Capacitats tecnològiques

 • Localització, mapa i navegació del robot aeri:
  • Robusts sistemes multisensors.
  • Enfocaments individuals i cooperatius.
 • Estratègies de control i planificació de robots aeris:
  • Control de fallades i eficiència energètica.
  • Planificació semisupervisada.
 • Percepció i manipulació aèria:
  • Mètodes de visió per ordinador per al reconeixement d’escena, detecció d’objectes, identificació i seguiment.
  • Control de tasques jeràrquiques per a manipuladors aeris no tripulats.
 • Navegació autònoma:
  • Localització en entorns denegats per GPS.
  • Moviment, planificació i control del vehicle.
  • Cartografia 3D.
  • Evitació d’obstacles.
  • Fusió de sensors per a una localització robusta.
 • Automatització del vehicle pesat:
  • AGV en espais de treball compartits.
  • Navegació coordinada.
  • Solucions mixtes de posicionament basades en làser GNSS.
 • Assistència al conductor (ADAS):
  • Mètodes d’aprenentatge profund.
  • Detecció de carretera.
  • Integració multicàmera.
  • Reconeixement i seguiment d’objectes.
 • Robòtica de servei urbà:
  • Exploració i cartografia urbana.
  • Guia i seguiment humà.
  • Interacció home-vehicle.
  • Tasques de vigilància.
  • Transport de mercaderies urbanes (última milla).
  • Assistència a la mobilitat d’usuaris amb discapacitat.
 • Cooperació robot-huma:
  • Espais de treball compartits amb robots.
  • Reconeixement d’objectes per a l’autonomia del robot.
  • Enfocaments robòtics segurs.
  • Fàcil programació de robots.
 • Robot acompanyant:
  • Interacció multimodal.
  • Generació de comportaments de robots empàtics.
  • Visió per ordinador de robòtica social.
  • Navegació de robots en entorns concorreguts.
  • Ètica de la robòtica.

Casos d’èxit, exemples

 • CANOPIES: Un paradigma col·laboratiu per a treballadors humans i equips multirobot en sistemes d’agricultura de precisió.
grup