VISIÓ PER COMPUTADOR

Visió per computador

L’objectiu de la visió per computador és l’extracció automàtica d’informació útil de les imatges.

Els objectius típics inclouen:

 • Detecció, segmentació, localització i reconeixement de certs objectes en imatges.
 • Avaluació dels resultats.
 • Registre de diferents imatges d’una mateixa escena o objecte, i fer concordar un mateix objecte en diverses imatges.
 • Seguiment d’un objecte en una seqüència d’imatges.
 • Mapatge d’una escena per generar un model tridimensional de l’escena.
 • Estimació de les postures tridimensionals d’humans.
 • Cerca d’imatges digitals pel seu contingut.

Aquests objectius s’aconsegueixen mitjançant:

 • Reconeixement de patrons.
 • Aprenentatge estadístic.
 • Geometria de projecció.
 • Processament d’imatges.
 • Teoria de gràfics.
 • Altres camps.

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: