SOSTENIBILITAT

Sostenibilitat

La sostenibilitat és un model de desenvolupament econòmic que permet satisfer les necessitats de la generació actual sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves.

Actualment, ja és una realitat la necessitat d’incloure la sostenibilitat al desenvolupament de la societat. En concret, la integració en la indústria de premisses enfocades a la sostenibilitat resulta en un impacte positiu en els tres pilars del concepte de sostenibilitat (econòmic, ambiental i social), relacionats entre ells en l’economia circular i l’economia verda.

L’economia circular es focalitza en el cicle dels recursos i és un model basat en la reutilització, la reparació, la remanufacturació i el reciclatge dels materials i productes existent davant la utilització de matèries primeres.

L’economia verda és aquella que millora el benestar humà i l’equitat social, redueix els riscos ambientals i és eficient en l’ús dels recursos, minimitzant la generació de residus. Es tracta d’un model que integra la dimensió social i la conservació dels ecosistemes.

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: