SOSTENIBILITAT

Sostenibilitat

La sostenibilitat és un model de desenvolupament econòmic que permet satisfer les necessitats de la generació actual sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves.

La indústria 4.0 impactarà positivament els tres pilars del concepte de sostenibilitat (econòmic, ambiental i social).

L’economia circular es focalitza en el cicle dels recursos i és un model basat en la reutilització, la reparació, la remanufacturació i el reciclatge dels materials i productes existent davant la utilització de matèries primeres.

L’economia verda és aquella que millora el benestar humà i l’equitat social, redueix els riscos ambientals i és eficient en l’ús dels recursos. Es tracta d’un model que integra la dimensió social i la conservació dels ecosistemes. 

 

 

 

 

 

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: