SISTEMES INCRUSTATS

Sistemes incrustats

Un sistema incrustat és un sistema de maquinari informàtic basat en microprocessador amb programari dissenyat per realitzar una funció dedicada.

Els sistemes incrustats sempre funcionen com a part d’un dispositiu complet. El programari sol ser molt específic per a la funció que serveix el sistema incrustat.

Són maquinaris petits de baix cost i poc consum d’energia que estan incrustats en altres sistemes mecànics o elèctrics. Com que un sistema incrustat normalment controla les operacions físiques de la màquina en què està incrustada, al nucli hi ha un circuit integrat dissenyat per realitzar càlculs per a operacions en temps real.

Generalment, comprenen un processador, una font d’alimentació i ports de memòria i comunicació. Els sistemes incrustats utilitzen els ports de comunicació per transmetre dades entre el processador i els dispositius perifèrics (sovint, altres sistemes incrustats) mitjançant un protocol de comunicació. El processador interpreta aquestes dades amb l’ajut d’un mínim programari emmagatzemat a la memòria.

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: