SIMULACIÓ

Simulació

La simulació o modelització numèrica és una tecnologia que permet reproduir virtualment sistemes físics i caracteritzar el seu comportament.

Les eines de simulació permeten predir la resposta dels sistemes per tal de verificar el disseny i per controlar la operativa, fent prototips virtuals que permeten assajar nous conceptes i noves idees.

La simulació és fonamental en el concepte dels bessons digitals. Un bessó digital és una representació digital precisa d’objectes, processos o sistemes, que simulen el comportament dels seus homòlegs físics en temps real, amb els que intercanvien informació en forma de dades. La fidelitat en la descripció de l’evolució del bessó digital s’aconsegueix alimentant-lo amb les dades que capten els sensors en el sistema físic.

L’aplicació d’aquests models es dona en un ampli ventall de sectors. Permet monitoritzar sistemes industrials en entorns productius on es donen dinàmiques ràpides, ajudar a la pressa de decisions en entorns biomèdics, controlar l’evolució del dany estructural en edificis i infraestructures… En tots els casos, l’ús dels bessons digitals ha esdevingut revolucionari a l’hora de prendre decisions relatives a la seguretat, l’eficiència i la planificació de determinades operacions. Ja que permet incorporar al model en temps real un gran volum de dades relacionades amb factors molt diversos.

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: