ROBÒTICA

Robòtica

La robòtica és la branca de l’enginyeria que s’encarrega de la concepció, el disseny, la fabricació i l’operació dels robots.

Un robot és un dispositiu o mecanisme articulat que desenvolupa moviments o funcions automàtiques seguint instruccions externes o unes regles que li han estat incorporades.

La robòtica és un camp multidisciplinari i transversal. Així com les seves aplicacions. Es superposa amb l’electrònica, les ciències computacionals, la intel·ligència artificial, la mecatrònica, IoT, 5G, la nanotecnologia, la bioenginyeria, nous materials, sensors.

La robòtica pot contribuir a l’automatització i la innovació de molts processos, tant de l’àmbit industrial com d’altres, i crear noves oportunitats i models de negoci. A més, la seva aplicació garanteix major i millor control dels processos productius, paral·lelament amb entorns més flexibles i adaptables.

L’aplicació de robots en el procés productiu redueix l’esforç humà, alhora que millora les condicions de seguretat.

La sofisticació dels robots i la integració amb altres tecnologies poden promoure nous models de negoci o aplicacions en sectors més llunyans de la indústria i incorporar aspectes socials i col·laboratius.

Una de les tendències principals del sector és la introducció de robots col·laboratius o cobots, que poden compartir espai de treball amb les persones i aprendre tasques noves. Els robots col·laboratius estan dissenyats per a dur a terme tasques en col·laboració amb treballadors humans. Els anomenats cobots estan dissenyats amb una sèrie de característiques tècniques que garanteixen la seguretat dels treballadors quan entren en contacte directe amb els robots, sigui de manera deliberada o per accident. Aquestes característiques inclouen materials lleugers, contorns arrodonits i sensors a la base del robot o a les articulacions que mesuren i controlen la força i la velocitat i fan que no ultrapassin uns llindars definits en el cas que es produeixi el contacte. Aquests robots no substitueixen les persones, sinó que les ajuden.

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: