PLANIFICACIÓ AVANÇADA

Planificació avançada

La planificació avançada permet assignar les matèries primeres i la capacitat de producció per satisfer la demanda de manera òptima.

La planificació avançada és l’intèrpret entre sistemes de producció, operacions i negoci. Es connecta a altres parts de la cadena de subministrament i utilitza algorismes avançats d’optimització per generar un pla de procés, un ordre d’operacions i una planificació automàtica. Gràcies a la seva utilització es redueixen significativament el temps de lliurament i els inventaris, racionalitzant el flux de material.

Les tecnologies pròpies de la indústria 4.0 són capaces de generar un flux regular d’informació molt superior del qual es podria disposar si s’empressin estratègies de logística i mètodes de producció més tradicionals. Aquesta informació pot ser intercanviada amb molta agilitat tant a escala interna com externa. Això proporciona interessants possibilitats en relació amb els actors logístics externs i el mateix lloc de producció en el sentit que es podria permetre adaptar-se fàcilment a situacions canviants.

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: