IoT

IoT

La internet de les coses (IoT) fa referència a la interconnexió digital d’objectes quotidians amb internet.

Consisteix a enriquir diferents dispositius amb informàtica integrada i connectar-los fent servir tecnologies estàndard. Això permet que diferents dispositius es comuniquin i interactuïn, tant entre ells com amb controladors més centralitzats. 

Internet de les coses és un motor essencial per a la innovació, està orientada als consumidors, les oportunitats de negoci basades en dades, la transformació de la indústria, les noves aplicacions i fins i tot nous models de negoci i els fluxos d’ingressos en tots els sectors de l’economia de la transformació digital.

El concepte de IoT, segons quina sigui la seva àrea d’aplicació, pot adoptar diferents noms. Si s’aplica a la ciutat, rep el nom de Smart Cities si s’aplica a la indústria, rep el nom de IoT industrial (IIoT), i en el cas dels vehicles rep el nom de vehicle connectat.

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: