INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Intel·ligència artificial
La intel·ligència artificial és la ciència de fer màquines que es comportin com humans, o de realitzar accions que requereixin intel·ligència.
 

Podem entendre també la intel·ligència Artificial (IA) com la capacitat d’un sistema per interpretar dades externes de forma correcta, aprendre d’aquestes dades, i emprar els coneixements adquirits per completar tasques i assolir objectius específics a través d’una adaptació flexible.

En la seva forma més primerenca, la meta de l’algoritme fou resoldre problemes seguint un raonament pas a pas, generalment fent servir conceptes de probabilitat, intentant limitar les ramificacions a un nombre que el computador fos capaç de gestionar. Actualment, alguns dels propòsits de la intel·ligència artificial són la representació de coneixement, la predicció d’esdeveniments o accions, l’aprenentatge automàtic i la percepció.

Els sistemes basats en la IA poden estar basats purament en el programari, actuant en el món virtual (per exemple, assistents de veu, programari d’anàlisi d’imatges, motors de cerca, sistemes de reconeixement de veu i de rostres, bessons digitals, metavers) o la IA pot estar integrada en dispositius de maquinari (per exemple, robots avançats, cotxes autònoms, drons o aplicacions de la Internet de les Coses).

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: