FABRICACIÓ ADDITIVA

Fabricació additiva

La fabricació additiva (coneguda socialment com a impressió 3D) consisteix a produir un element dipositant capa a capa el material, de manera controlada, fins que s’obté la geometria desitjada.

En el seu origen, la fabricació additiva tenia com a únic objectiu agilitzar les tasques de prototipatge de producte, que eren operacions puntuals en les quals es produïen poques unitats. Al llarg del temps aquesta tecnologia ha madurat gràcies a l’avenç de les eines digitals de disseny, dels equips d’impressió i dels materials utilitzats. Aquest darrer punt és clau, i molta recerca es duu a terme en aconseguir que nous materials puguin ser processables per impressió 3D i que els productes resultants puguin ser validats funcionalment.

En l’actualitat, la fabricació additiva permet aconseguir geometries tridimensionals complexes que no és possible fabricar amb altres tecnologies. A part de continuar ajudant a obtenir prototips per a qualsevol àmbit, afavorint l’agilització del procés de disseny i desenvolupament de producte, la seva aplicació s’ha estès a l’obtenció d’utillatges singulars dins les fàbriques, i a la materialització de productes finals tot i que de manera limitada a causa dels seus costos implícits i de la disponibilitat de certs materials. Això ha donat peu a nous models de negoci basats en solucions personalitzades (sèries curtes o unitàries), donat que, en fabricació additiva, el cost de fabricar una peça és el mateix que fer-ne moltes.

Els avantatges essencials de la fabricació additiva, a part de la personalització i l’obtenció de geometries “impossibles”, passen per fer que el disseny de la peça respongui únicament a la funció que tindrà assignada, sense restriccions derivades del procés de fabricació, com usualment passa. Tant es poden llavors fusionar diferents components en un de sol estalviant costos, com obtenir estructures ultraalleugerides d’aspecte orgànic. En aquest sentit, són clau noves eines CAD i de simulació per ordinador adreçades a la Optimització Topològica i al Disseny Computacional.

En ser una tecnologia transversal, tots els sectors productius tenen interès en aplicar-la: de fer prototips i productes de parts de plàstic, s’ha passat al seu ús en alimentació, construcció, així com en medicina, on està tenint fort impacte. Dels molts reptes en curs, es poden destacar des de la bioimpressió 3D de teixits vius, a l’extensió de la fabricació additiva en metall.

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: