CIBERSEGURETAT

Ciberseguretat

La ciberseguretat engloba el conjunt de mesures destinades a la protecció digital de les empreses, persones i sistemes davant d’atacs digitals.

Els sistemes ciberfísics equipats amb la tecnologia d’Internet requereixen conceptes i tecnologies fiables per garantir la seguretat, la privacitat i la protecció del coneixement Per tant, és crucial comptar amb unes comunicacions fiables i segures, juntament amb una identitat  sofisticada i una gestió de l’accés de les màquines.

Avui en dia, les empreses tenen una gran presència digital, ja sigui exposada públicament a través d’Internet o internament mitjançant sistemes informàtics per gestionar les dades i processos interns No ser capaç de protegir-se efectivament contra les noves amenaces exposa les empreses actuals a la pèrdua d’informació confidencial, a un impacte negatiu en la marca pròpia, a la incapacitat de desenvolupar l’activitat empresarial i a la vulneració de lleis específiques, com el nou reglament de protecció de dades, l’incompliment del qual comporta sancions severes

Tecnologies de registre distribuït (DLT)

Aquestes tecnologies també es coneixen com a blockchain.

El blockchain és una base de dades distribuïda i descentralitzada, formada per cadenes de blocs dissenyades per a evitar que es modifiquin un cop s’ha publicat una dada, que utilitza un segell digital en el temps i enllaça un bloc amb l’anterior. Permet realitzar transaccions financeres i no financeres entre dos participants de forma segura, fiable i irreversible, sense necessitat d’un intermediari o d’una autoritat central que estableixi una relació de confiança entre les parts o que verifiqui les transaccions.

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: