BIG DATA

Big data

El big data implica volums de dades tan grans i complexos que requereixen tecnologies no tradicionals per tal de poder realitzar el processament de dades i extreure’n el valor d’aquestes.

El big data implica normalment conjunts de dades que superen la capacitat del programari habitual per ser capturades, gestionades i processades en un temps raonable.

Pot ser descrit segons les següents característiques:

  • Velocitat: s’ha de fer un processament de les dades en temps real, amb el repte que això comporta.
  • Volum: grans dimensions de dades que requereixen tecnologia especial per ser emmagatzemades i processades.
  • Varietat: diferents tipologies i estructures de dades que procedeixen de fonts molt diverses.

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: