BIG DATA

Big data

S’enten per a big data un conjunt de dades que pel seu volum, la seva naturalesa i la velocitat a què han de ser processades ultrapassen la capacitat dels sistemes informàtics habituals.

L’origen d’aquests volums de dades pot ser molt divers: des del comportament dels usuaris quan naveguen per internet fins a entorns industrials que compten amb molts elements sensors. Les tecnologies de big data permeten extreure informació útil de les dades amb la finalitat d’obtenir informes estadístics i models predictius, que afavoreixen una millor presa de decisions.

Generalment, el big data pot ser descrit segons les següents característiques:

  • Velocitat: s’ha de fer un processament de les dades en temps real, amb el repte que això comporta.
  • Volum: grans dimensions de dades que requereixen tecnologia especial per ser emmagatzemades i processades.
  • Varietat: diferents tipologies i estructures de dades que procedeixen de fonts molt diverses.

Grups amb aquesta capacitat tecnològica: