Sustainability

Sustainability

El grup de tecnologies netes centra la seva activitat en la recerca aplicada pel desenvolupament i la implementació de tecnologies netes per a usos industrials, contribuint en l’ús eficient dels recursos per tal de minimitzar l’impacte de les emissions i dels riscos, així com dels residus resultants. Les tecnologies desenvolupades es basen en tractaments químics i biològics, així com en la integració del coneixement sobre energia elèctrica i tèrmica, electrònica i ciències de la computació.  Els principals camps d’aplicació són: l’economia circular, la gestió sostenible de l’aigua, eficiència energètica, energies renovables, química, energia, mineria, agroalimentació, el tèxtil, el plàstic i la construcció, entre altres.

Línies principals d’investigació

 • Aigua.
 • Sòls i aigües subterrànies.
 • Aire i emissions.
 • Anàlisi de risc.
 • Simulació i modelització.
 • Residus i economia circular.
 • Energia elèctrica i tèrmica.
 • Mobilitat elèctrica i sistemes d’emmagatzematge d’energia.
 • Impacte sostenible.

Capacitats tecnològiques

 • Diagnosi cientificotecnològica.
 • Avaluació experimental.
 • Desenvolupament de noves tecnologies i processos.
 • Caracterització i anàlisi tecnològica.
 • Simulació i optimització de processos.
 • Validació i escalat experimental.

Casos d’èxit, exemples

 • NEXTGEN: Cap a una nova generació de sistemes i serveis d’aigua per a l’economia circular.
 • ULTIMATE: Sinergies industrials en el sector de l’aigua per una societat més intel·ligent en la gestió de l’aigua.
 • RIBAS: Infiltració reactiva per a la descontaminació in situ de sòls.

Tecnologies

Sectors

Etiquetes