Smart Systems

Smart Systems

El grup cobreix tota l’arquitectura IoT, des del desenvolupament de productes intel·ligents connectats, a solucions front-end, incloent-hi les següents àrees de coneixement:

 • Disseny i desenvolupament de dispositius agregadors d’informació, gateways o sistemes de suport a la decisió o l’estudi i implementació de sistemes de comunicació sense fils i disseny de solucions personalitzades de baix consum i amb mecanismes de seguretat integrats.
 • En la part de la generació de dades, estudi, disseny i desenvolupament de l’element sensor (transducció del fenomen físic a elèctric) per a l’obtenció de dades efectives.

Línies principals d’investigació

 • Aconseguir la transformació digital, des de coses fins a productes i serveis connectats.
 • Desenvolupament de solucions basades en conceptes d’IoT industrials per a la gestió d’actius i el manteniment predictiu.
 • Des de sistemes incrustats i protocols de comunicació fins a automatització de dades i interfícies d’usuari.
 • Visió per computador i desenvolupament d’algoritmes d’intel·ligència artificial per la millora en la interpretació.
 • Anàlisis i patronatge de dades massives mitjançant algoritmes d’IA.
 • Disseny i desenvolupament de sistemes holístics de protecció contra ciberatacs des del món físic al virtual.

Capacitats tecnològiques

 • Desenvolupament i integració de sensors i actuadors.
 • Comunicacions sense fils.
 • Desenvolupament de firmware.

Casos d’èxit, exemples

 • PortForward: Towards a green and sustainable ecosystem for the EU Port of the Future.
 • IMPAQT: Intelligent management system for integrated multi-trophic aquaculture.

Tecnologies

Sectors

Etiquetes