Alimentació

L’alimentació i les begudes és el primer sector de l’economia catalana.

El sector de l’alimentació i les begudes és el primer sector de l’economia catalana. Gaudeix d’un elevat desenvolupament gràcies al seu potent ecosistema empresarial al llarg de tota la cadena de valor. Des dels proveïdors de matèries primeres i maquinària fins als consumidors finals.

La indústria de l’alimentació 4.0 fa servir tecnologies com visió per computadorrobòtica, internet de les coses, intel·ligència artificial, ciberseguretat, planificació avançada, 5G, cadena de blocs, fabricació additiva, simulació i big data.

Aconsegueix una producció adaptada a les noves demandes dels clients, més flexible, automatitzada, connectada, intel·ligent i eficient. Permet un millor aprofitament dels recursos, minimitzar els defectes de fabricació i un estalvi en costos.

És capaç d’adaptar-se als nínxols de consum i les necessitats concretes de consumidor, al punt de possibilitar el disseny i la fabricació de productes hiper-personalitzats.

Grups amb aquest sector: