SCOM

Supply Chain and Operations Management

El grup està especialitzat en problemes relatius al disseny i la gestió de la cadena d’aprovisionament (Supply Chain), incloent-hi la direcció d’operacions en el seu si, en tota classe d’organitzacions. La missió del grup és fomentar i desenvolupar la recerca sobre la Supply Chain i contribuir així a la millora de l’eficiència, econòmica i mediambiental, de les organitzacions, específicament pel que fa als processos d’aprovisionament, producció, distribució, recuperació i remanufactura o reciclatge.

Línies principals d’investigació

 • Disseny i gestió de la Supply Chain.
 • Organització d’operacions o de la producció.
 • Problemes de scheduling.
 • Disseny i equilibrat de línies de muntatge.
 • Planificació estratègica de la capacitat.
 • Logística urbana.
 • Sostenibilitat mediambiental en el transport i la distribució .
 • Electrificació rural amb energies renovables.
 • Logística portuària.
 • Planificació agregada integrada de l’empresa.
 • Organització del temps de treball.
 • Economia circular i social.

Capacitats tecnològiques

 • Anàlisi i diagnosi cadena d’aprovisionament. Disseny de propostes de millora de la cadena d’aprovisionament. Optimització de la cadena d’aprovisionament.
 • Estudi d’oportunitats de millora en les operacions d’una cadena de subministrament gràcies a la captació de dades. L’estudi inclou l’anàlisi de riscos de la cadena de subministrament i la possibilitat de disposar de noves fonts de dades. Anàlisi, definició i priorització de millores en la gestió de les operacions. Definició d’un pla d’implementació de les millores.
 • Anàlisi, diagnosi i planificació del manteniment predictiu de màquines (i/o d’actuacions/serveis afins).
 • Disseny dels algorismes i/o models matemàtics de resolució dels problemes d’optimització. Implementació d’aquests algorismes.
 • Localització d’instal·lacions. Gestió d’estocs. Organització de la producció. Problemes de rutes.

Casos d’èxit, exemples

CIMADISC

Tecnologies

Sectors

Etiquetes