SAC

Sistemes Avançats de Control

El grup de Sistemes Avançats de Control (SAC), sota coordinació del Prof. Vicenç Puig, desenvolupa la seva recerca al voltant de les sis àrees següents:

 • Analítiques de Big Data i descobriment de coneixement.
 • Diagnòstic, tolerància i resiliència.
 • Prognosi i manteniment predictiu.
 • Disseny òptim i gestió de sistemes.
 • Planificació i control avançat de vehicles autònoms.
 • Control i estimació de sistemes energètics complexos.

El grup també té una forta activitat de transferència de tecnologia en les àrees de la Indústria 4.0 relacionades amb les àrees de recerca del grup amb nombrosos convenis i projectes amb empreses.

Línies principals d’investigació

 • Control avançat.
 • Control de sistemes a gran escala.
 • Supervisió i detecció d’errors en processos industrials.
 • Sistemes tolerants a fallades.
 • Modelització, identificació i simulació de sistemes incerts.
 • Solució de problemes mitjançant optimització i eines de satisfacció de restriccions.
 • Pronòstic i vigilància de la salut del sistema.
 • Validació / reconstrucció de dades.

Capacitats tecnològiques

 • Control:
  • De sistemes basats en piles de combustible.
  • D’inundacions en rius.
  • Tolerant de sistemes de generació d’energia.
 • Control òptim predictiu:
  • En xarxes de clavegueram.
  • En xarxes d’aigua potable.
  • En xarxes regionals.
  • De regadiu.
  • De depuradores.
  • De smart grids.
 • Control de fallades:
  • Localització de fuites en xarxes d’aigua potable.
  • Prognosi de fallades en sistemes industrials.
  • Diagnosi de fallades en aerogeneradors.
 • Manteniment i planificació:
  • Validació i reconstrucció de dades de sensors.
  • Monitorització i manteniment predictiu de la vida d’infraestructures crítiques.
  • Monitorització de la qualitat en xarxes d’aigua potable.
  • Planificació i control de vehicles autònoms.
  • Planificació de la producció.
 • Ciberseguretat:
  • Seguretat de sistemes ciberfísics.
 • Indústria 4.0:
  • Digitalització de sistemes industrials amb tecnologies industrials.

Casos d’èxit, exemples

 • FLOWBAT: Sistema d’emmagatzematge d’energia a gran escala mitjançant bateria de fluxe redox de vanadi.

Laboratoris

Tecnologies

Sectors

Etiquetes