Robotics and Automation

Robotics and Automation

Equip de investigació en robòtica i automatització: comunicacions, programari, simulació, AI, aplicacions i processos de manufactura avançada.

Disponibilitat de laboratoris per a assajos i benchmarking: robots industrials i col·laboratius, AGV amb robot embarcat, sistemes de visió 2D i 3D, urpes i efectors finals, controls industrials, sensors de força de 6 DOF, sistemes d’adquisició de dades i servidor per a aplicacions IA.

Línies principals d’investigació

 • Robòtica mòbil:
  • Robòtica industrial mòbil amb manipuladors de càrregues mitjanes.
  • Vehicles de guiat automàtic (AGV).
 • Interacció:
  • Detecció de gestos i activitats de persones.
  • Control de respostes del robot.
 • Col·laboració:
  • Predicció d’accions de robot i persona.
  • Control de respostes del robot.
  • Espai col·laboratiu.
 • Comunicació:
  • Comunicacions industrials.
  • Busos de camp.
  • Ús de programari lliure.
 • Modelatge i monitorització:
  • Desenvolupament de models cinemàtics.
  • Control extern de robots i monitorització (segons fabricant).
 • Efectors finals:
  • Efectors finals monobloc (conjuntament amb àrea fabricació additiva).
  • Sistemes d’unió i manipulació (dits, buit, electroestàtic, agulles…).
 • Aplicacions robotitzades:
  • Control de força.
  • Compliance.
  • Metrologia en línia.
  • Processos industrials específics (mecanitzat, unió, acoblament, recobriments). Processos industrials innovadors (làser cladding, impressió 3D).
  • Manipulació de peces flexibles.
 • Funcionalitats avançades i aplicacions AI:
  • Visió 2D i 3D.
  • Agafeu i manipulació automàtica.
  • Navegació i entorn.
  • Programació senzilla, per demostració i generació de trajectòries automàtiques.
  • Control de trajectòria segons sensors.
  • Intercanviabilitat de tasques entre robots.
 • Simulació d’aplicacions robotitzades.
 • Serveis:
  • Gestió i desenvolupament de projectes.
  • Assessorament i ajuda a introducció de robòtica a l’empresa.
  • Laboratori.
  • Test i benchmarking.
  • Demostradors i pilots.

Capacitats tecnològiques

 • Sensors de robòtica i pinces intel·ligents.
 • Noves funcionalitats robòtiques.
 • Robòtica col·laborativa, mòbil i automatitzada.
 • Comunicacions, protocols.
 • Control industrial.
 • Simulació.
 • ROS.
 • Intel·ligència Artificial.
 • Adquisició de dades en processos.

Casos d’èxit, exemples

AGV | cobot | deep learning | fabricació additiva | fotònica | grup | robòtica | ROS | visió per computador