MCIA

Motion Control and Industrial Applications

El grup MCIA és un centre de recerca, desenvolupament i innovació de referència en els àmbits dels sistemes productius i l’eficiència energètica aplicada als sectors industrial, energètic i del transport. L’activitat del grup MCIA es fonamenta en la investigació i generació de coneixement, que permet una transferència de tecnologia d’alt valor innovador i gran nivell competitiu. El grup de recerca MCIA acumula més de 50 tesis doctorals llegides, més de 250 publicacions en revistes indexades internacionals, més de 500 participacions en congressos nacionals i internacionals, així com més de 100 acords de transferència tecnològica i investigació amb empreses i centres de recerca. El grup de recerca MCIA és membre del Centre d’Innovació i Tecnologia de la UPC, CiT, i membre de la xarxa TECNIO de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya.

Línies principals d’investigació

 • Eficiència energètica.
 • Electrònica industrial.
 • Tracció elèctrica i Mecatrònica.
 • Manteniment industrial.
 • Sistemes d’Alta Tensió.

Capacitats tecnològiques

 • Simulació de Sistemes Mecatrònics.
 • Modelat i Anàlisis mitjançant Elements Finits.
 • Control i Disseny d’Accionaments Elèctrics.
 • Desenvolupament Hardware de diferents topologies de Convertidors de Potència, Circuits de Condicionament i Interfícies.
 • Desenvolupament Software d’aplicacions a mida basades en tecnologies de DSP, microcontroladors i FPGA.
 • Implementació de Sistemes de Supervisió i Adquisició de Dades per a processos industrials i gestió d’energia.
 • Instrumentació i Mesura pel Diagnòstic de Sistemes Mecànics.
 • Mesura i Anàlisis del consum d’energia en processos industrials.
 • Informes de Qualitat d’Energia.
 • Desenvolupament de Software per a Gestió d’Energia.
 • Desenvolupament d’Amplificadors de Potència d’Elevades Prestacions.
 • Assessorament i Informes Tècnics per les Empreses.
 • Formació Professional Personalitzada i Transferència Tecnològica a les empreses.

Casos d’èxit, exemples

Spin-offs

Laboratoris

Tecnologies

Sectors

Etiquetes