Laboratori d’Arquitectures de Xarxa

Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

El laboratori d’Arquitectures de Xarxa està format per dos bancs de proves:

Capacitats tecnològiques

 • ADRENALINE:
  • Xarxes de transport òptiques/de paquets SDN/NFV.
  • Plataforma de núvol de punta i nucli per a serveis 5G i IoT d’extrem a extrem.
 • EXTREME:
  • Disseny de xarxes de nova generació.
  • Mobilitat en entorns heterogenis.
  • Xarxes autoorganitzades.
  • Mesures a xarxes sense fils.
  • VoIP.

Ubicació

Grups de recerca

Etiquetes