KRD

Kinematics and Robot Design

El grup de Cinemàtica i Disseny de Robots estudia el comportament dels mecanismes articulats i la planificació, simulació i el control eficient i segur dels moviments d’aquests sistemes. Tots aquests aspectes són essencials per poder desenvolupar els robots cada vegada més complexos d’avui en dia, que s’han de dissenyar de forma que operin en els espais de treball pre-establerts, que han de manipular objectes de forma destra i que han d’evitar en tot moment les configuracions singulars i les col·lisions amb l’entorn.

Línies principals d’investigació

 • Disseny i construcció de robots.
 • Anàlisi de posició de sistemes multicossos.
 • Anàlisi de singularitat.
 • Planificació i control del moviment.

Capacitats tecnològiques

 • Disseny i construcció del mecanisme:
  • Manipuladors paral·lels.
  • Mans robotitzades.
  • Robots reconfigurables.
  • Sensors tàctils.
  • Robots impulsats per cable.
 • Anàlisi i planificació del moviment del mecanisme:
  • Desenvolupament de programari per determinar el moviment i el posicionament vàlids dels mecanismes.
 • Modelització molecular:
  • Modelització de biomolècules com a cadenes cinemàtiques complexes.

Casos d’èxit, exemples

grup