ISSET

Integrated Smart Sensors and Health Technologies

Desenvolupament de solucions tecnològiques per la millora de la qualitat de vida de les persones grans i de persones amb malalties cròniques molt especialment aquelles que afecten la mobilitat. La multidisciplinarietat del grup permet enfrontar els reptes relacionats amb la mobilitat i els trastorns motors plantejats pels col·lectius objecte, amb una visió integrada, és a dir, començant per la perspectiva del disseny de hardware específic (adaptatiu, bio-inspirat), optimització de les solucions plantejades, disseny de classificadors basats en aprenentatge i altres tècniques relacionades d’intel·ligència artificial per adaptació a usuari fins al disseny i desenvolupament de proves pilot i creació de bases de dades tant ambulatòries com clíniques.

Línies principals d’investigació

 • Sistemes incrustats, disseny digital (VLSI, FPGA i microcontroladors). Disseny d’alt nivell.
 • Disseny de sistemes adaptatius, bio inspirats i neuromòrfics.
 • Disseny de sensors MEMS integrats a CMOS (acceleròmetres, sensors de pressió, magnetòmetres).
 • Disseny de senyal mixt. Disseny integrat de molt baixa potència.
 • Aplicació de programari eficient en sistemes incrustats i intel·ligència artificial.
 • L’aprenentatge profund i sistemes intel·ligents per eHealth i la dependència de l’ajuda.

Casos d’èxit, exemples

 • REMPARK: Personal Health Device for the Remote and Autonomous Management of Parkinson’s Disease.
 • FATE: Fall Detector for the Elderly.
 • E-NOFALLS: European Network for Fall Prevention, Intervention & Security.
 • EIP-AHA: European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing.
 • WIISEL – Wireless Insole for Independent & Safe Elderly Living.
REMPARK
FATE
WIISEL

Tecnologies

Sectors

Etiquetes