inLab FIB

Laboratori d’innovació i recerca de la FIB

L’inLab FIB UPC és el laboratori d’innovació i recerca de la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la UPC especialitzat en aplicacions i serveis basats en les últimes tecnologies. L’inLab FIB UPC té més de 40 anys d’experiència col·laborant en projectes innovadors, desenvolupant solucions a mida per a entitats públiques i privades, i oferint el servei de laboratoris d’aprenentatge especialitzats en l’enginyeria informàtica. El seu objectiu principal és el de transferir coneixement a la societat mitjançant el desenvolupament del talent humà i projectes R+D+I multidisciplinaris basats, entre d’altres, en les últimes tecnologies TIC, en Data Science, en knowledge and service engineering, en simulació i en ciberseguretat.

Línies principals d’investigació

 • Data science i Big Data.
 • Smart Mobility.
 • Knowledge and Service Engineering.
 • Ciberseguretat.
 • Modelització, simulació i optimització.

Capacitats tecnològiques

 • Data science i Big Data:
  • Arquitectures Big Data.
  • Repositoris no-relacionals.
  • Operacionalització de la governança de dades.
  • Dashboards i visualització de dades.
  • Models predictius i de classificació.
  • Processat del llenguatge natural (NLP).
  • Visió per Computador (CV).
  • Intel·ligència artificial avançada (Deep Learning) en diferents àmbits.
 • Smart Mobility:
  • Gestió de nous conceptes de mobilitat.
  • Tractament avançat de dades de trànsit i mobilitat.
  • Models “data-driven” basats en la intel·ligència artificial.
  • Mètodes d’aprenentatge automàtic per a la predicció de variables de trànsit.
  • Gestió de flotes de vehicles mitjançant algoritmes de routing en temps real.
  • Avaluació (mitjançant simulació) de la qualitat de l’aire per diferents propostes de millora de la mobilitat.
  • Simulació micro, meso i macroscòpica de trànsit.
 • Knowledge i Service Engineering:
  • Ontologies semàntiques.
  • Knowledge graphs.
  • Integració de les dades.
  • Interoperabilitat  i integració de sistemes.
  • Enginyeria de serveis i processos de negoci.
  • Modelització i processament de la informació.
  • Sistemes d’informació.
  • Tecnologies web.
  • Software as a Service (SaaS).
  • Internet of Things (IoT).
  • Enginyeria de requisits.
  • Metamodelització del codi.
 • Modelització, simulació i optimització:
  • Estudis de viabilitat i/o millores de sistemes i processos mitjançant l’ús de tècniques de modelització, simulació i optimització aplicades al transport, la fabricació, la logística, els processos industrials o els sistemes d’emergències.
  • Simulació social aplicada a la demografia, l’epidemiologia, la dinàmica de la població, la salut o els sistemes ambientals.
  • Modelització i simulació d’eficiència energètica en edificis i transport.
  • Sistemes d’informació geogràfica.
 • Ciberseguretat:
  • Seguretat informàtica (auditories, anàlisi forense, monitoratge de xarxes).
  • Desenvolupament de sistemes de detecció de programari maliciós i de frau electrònic.
  • Gestió d’infraestructures, alta disponibilitat, resiliència, virtualització de servidors i altres tecnologies punteres en seguretat, infraestructures i serveis.
  • Gestió de xarxes (Software Defined Networks and Network Function Virtualization).
  • Privacitat, control d’accés i gestió de drets digitals.

Casos d’èxit, exemples

 • TooPath: Sistema de seguiment gratuït de dispositius mòbils.
 • EVALOE_SSD: Sistema de suport a la presa de decisions.
 • SDL-PAND: Modelatge de la pandemia per a l’avaluació d’alternatives de contenció.

Start-ups

Tecnologies

Sectors

Etiquetes