IMP

Information Modeling and Processing

El grup de recerca IMP és un grup de recerca reconegut oficialment, i finançat, per la Generalitat de Catalunya des del 2014 i renovat pel període 2017-2019 (2017-SGR-1749). Es tracta d’un grup multidisciplinari, format per investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i la col·laboració de membres del Laboratori d’Innovació i Recerca de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (inLab FIB).

Pel que fa a la UPC, el grup inclou investigadors de quatre departaments diferents: Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació (ESSI), Estadística i Investigació Operativa (EIO), Arquitectura de Computadors (AC) i Enginyeria de Sistemes Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII).

Línies principals d’investigació

 • Data science i Big Data.
 • Smart Cities.
 • Ciberseguretat.
 • Enginyeria de serveis i de processos de negoci.
 • Modelització, simulació i optimització.
 • eHealth Information.
 • Learning Analytics.

Capacitats tecnològiques

 • Ciberseguretat:
  • Seguretat informàtica (auditories, anàlisi forense, monitoratge de xarxes).
  • Desenvolupament de sistemes de detecció de programari maliciós i de frau electrònic.
  • Gestió d’infraestructures, alta disponibilitat, resiliència, virtualització de servidors i altres tecnologies punteres en seguretat, infraestructures i serveis.
  • Gestió de xarxes (Software Defined Networks and Network Function Virtualization).
  • Privacitat, control d’accés i gestió de drets digitals.
 • Data science i Big Data:
  • Mineria de dades.
  • Anàlisis estadístics avançats.
  • Mesurament d’intangibles.
  • Open Data.
  • Integració.
  • Fusió i processament de grans volums de dades.
  • Dashboards.
  • Arquitectures Big Data.
  • Data warehouse.
 • eHealth information:
  • Informàtica mèdica: registres mèdics, documents clínics, seguretat.
  • Representació, processament i privacitat d’informació genòmica.
  • Estàndards d’informació de salut.
 • Enginyeria de serveis i de processos de negoci:
  • Millora de la productivitat i innovació en les indústries i les activitats del sector dels serveis (entesos en sentit ampli) mitjançant l’aplicació de coneixements científics i tècnics.
  • Definició i millora de processos de negoci.
  • Assessoria i desenvolupament de la tecnologia necessària per implantar aquestes millores i serveis.
 • Learning Analytics:
  • Entorns de suport a l’aprenentatge.
  • Sistemes d’informació per a la gestió universitària.
  • Laboratoris d’informàtica per mesurar i analitzar resultats de l’aprenentatge per tal de fer un seguiment i millorar l’activitat formativa.
 • Modelització, simulació i optimització:
  • Estudis de viabilitat i/o millores de sistemes i processos mitjançant l’ús de tècniques de modelització, simulació i optimització aplicades al transport, la fabricació, la logística, el processos industrials o els sistemes d’emergències.
  • Simulació social aplicada a la demografia, l’epidemiologia, la dinàmica de la població, la salut o els sistemes ambientals.
 • Ontologies i modelització de la informació:
  • Qualitat de la informació.
  • Intercanvi i integració d’informació entre diferents fonts de dades.
  • Modelització de la informació requerida per un sistema software.
  • Definició i tractament d’ontologies, tant de propòsit general com aplicades a un domini concret.
  • Validació automàtica de models d’informació i d’ontologies.
  • Manipulació consistent de la informació.
 • Smart cities:
  • Modelatge i simulació d’eficiència energètica en edificis i transport.
  • Mobilitat Intel·ligent (sistemes de transport públic, gestió del trànsit, aplicacions de guiatge dinàmic, tractament de dades de trànsit i mobilitat).

Tecnologies

Sectors

Etiquetes