IDEAI

Intelligent Data Science and Artificial Intelligence

L’activitat científica del grup IDEAI se centra en el disseny i desenvolupament de tècniques d’intel·ligència artificial i ciència de dades intel·ligents i en metodologies per a la realització del diagnòstic, predicció, gestió i suport a la decisió, ciències de la informació i control de sistemes complexos. El grup té com a objectiu fonamental en el seu treball científic, l’aplicació dels enfocaments desenvolupats als problemes del món real que pertanyen a un ampli ventall d’àmbits: indústria 4.0, intel·ligència ambiental, e-salut, robòtica i ciutats intel·ligents.

Línies principals d’investigació

  • Innovació.
  • Societat digital.
  • Salut, benestar i inclusió.
  • Educació.
  • Indústria 4.0.
  • Economia.
  • Consum eficient de recursos.
  • Ètica.
  • Talent.

Casos d’èxit, exemples

  • SHAREBOX: Una plataforma en línia per permetre la simbiosi industrial de pròxima generació.

Spin-offs

Tecnologies

Sectors

Etiquetes