IAM

Interactive and Augmented Modelling

El grup Interactive and Augmented Modeling (IAM) és un grup de recerca del Centre de Visió  per Computador.

El nostre treball està centrat en el desenvolupament d’eines matemàtiques, entorns interactius i de visualització de realitat augmentada. El camp d’aplicació principal és el processament d’imatges.

El grup és un equip multidisciplinari (inclosos matemàtics i enginyers d’informàtica) especialitzat en el tractament i anàlisi d’imatges biomèdiques. Aquest equip utilitza tècniques gràfiques i models matemàtics per a la visualització i modelatge d’estructures biològiques per a millors diagnosis clíniques.

Casos d’èxit, exemples

  • Miocardia: Anàlisi d’imatges cardíaques.
  • Serious Games: Rehabilitació neurocognitiva en cures intensives.
  • BronchoX: Software de broncoscòpia virtual.
grup