GRINS

Grup de Robòtica Intel·ligent i Sistemes

L’objectiu del grup de recerca és l’estudi, avaluació i desenvolupament de sistemes robòtics basats en la incorporació de capacitat de percepció, per aconseguir més flexibilitat i un comportament més intel·ligent.

Donada l’amplitud de la recerca en aquest camp, el treball del grup se centra en tres línies complementàries: el disseny i desenvolupament de sistemes de processat i tractament d’imatges i sistemes de visió, especialment orientats al control, guiat i supervisió de sistemes robòtics; en els sistemes robòtics adaptats a tasques o entorns específics, i sistemes multiagent (robots i persones) amb capacitat de cooperació.

La recerca s’orienta a resoldre problemes científics i tecnològics tant en el sector industrial com en el no pròpiament industrial, especialment el mèdic. En els darrers vuit anys s’han creat tres empreses sorgides d’aquest grup.

Línies principals d’investigació

 • Visió per Computador
 • Robòtica mèdica
 • Robòtica industrial i de serveis

Capacitats tecnològiques

 • Visió per computador:
  • Anàlisi de seqüències de vídeo
  • Control de qualitat
  • Control guiat i supervisió
  • Percepció visual en robòtica
 • Robòtica mèdica:
  • Robòtica d’assistència: Interpretació de l’entorn i assistència en activitats diàries.
  • Robòtica de rehabilitació: Desenvolupament d’estratègies de control per ajudar a la rehabilitació.
  • Robòtica quirúrgica: Desenvolupament d’estratègies de control per assistència quirúrgica, teleoperada, comanipulada i dotar-la de certa capacitat d’autonomia.
 • Robòtica industrial i de serveis:
  • Sistemes robòtics adaptats a tasques o entorns específics.
  • Sistemes multiagent (robots i persones) amb capacitat de cooperació.
  • Estratègies de control per instal·lacions robotitzades avançades.

Casos d’èxit, exemples

 • Cursos exitosos en entrenadors quirúrgics.
 • Creació d’empreses.
 • Transferència a Topro (Noruega) de rodadors (assistència a la marxa).
 • InHands: Interactive robotics for Human Assistance in Domestic Scenarios.

Spin-offs

Tecnologies

Sectors

Etiquetes