GPI

Image Processing Group

El Grup de Processament d’Imatge i Vídeo (GPI) investiga tècniques de tractament dels senyals visuals per anàlisi i representació del contingut visual. Hem aplicat l’anàlisi per interacció (interfícies, smartrooms), així com en aplicacions d’imatge biomèdica i teledetecció, producció àudiovisual i seguretat. En representació del contingut, GPI ha treballat en compressió de vídeo i indexació, contribuint a estàndards internacionals com MPEG-4 i MPEG-7.

Línies principals d’investigació

 • Informàtica afectiva.
 • Gràfics i Big Data.
 • Imatge biomèdica: anàlisi de RM per histopatologia i dermoscòpia.
 • Aprenentatge profund: DL multimodal, DL geomètric, aprenentatge de reforç.
 • Interfícies d’ordinador humà.
 • Aprenentatge automàtic per a aplicacions mèdiques: diagnòstic, anàlisi de supervivència.
 • Anàlisi d’imatges i vídeos multivista, multimodal, multisensor i 3D.
 • Recuperació multimèdia i indexació de vídeo.
 • Codificació multivista.
 • Processament d’imatges i vídeos basat en la regió.
 • Traducció i producció en llengua de signes.
 • Super resolució en teledetecció.
 • Mobilitat urbana i visió per ordinador.
 • Imatges de vídeo i termografia per a dispositius de fusió nuclear.

Capacitats tecnològiques

 • Imatge biomèdica (ressonància magnètica, PET, TAG, histopatologia, dermoscòpia).
 • Anàlisi de vídeo en entorns controlats i no controlats.
 • Sensors de profunditat i 3D.
 • HCI i Smartrooms.
 • Anàlisi d’imatges en producció AV.
 • Indexació i recuperació multimèdia.
 • Imatges per satèl·lit i teledetecció.

Casos d’èxit, exemples

 • EUROfusion: Processat d’imatge per a la protecció de components en contacte amb plasma.
 • How2Sign: Traducció automàtica de signes.

Spin-offs

Tecnologies

Sectors

Etiquetes