Fundació CIM

Computer Integrated Manufacturing

Com a centre tecnològic punter líder en Fabricació Additiva, el CIM-UPC de la UPC es proposa acostar l’entorn empresarial a les tecnologies avançades de la producció, ajudant-les a obtenir un valor afegit en els resultats i capacitant-les per competir en el context internacional. El CIM-UPC s’organitza en activitats de Formació, Recerca i Serveis Tecnològics.

El CIM-UPC és un centre d’innovació i tecnologia especialitzat en Tecnologies Avançades de la Producció. Els principals àmbits d’expertesa en són:

 • Nous processos de fabricació i fabricació additiva.
 • Fabricació automatitzada i producció.
 • Desenvolupament de producte i aplicacions de TICs.

Línies principals d’investigació

 • Indústria 4.0.
 • Impressió 3D per a la salut.
 • Escriptura directa de tinta.
 • Impressió 3D de formigó.
 • Fabricació 3D híbrida.
 • Impressores 3D personalitzades.

Capacitats tecnològiques

 • Recerca sobre processos especials fabricació additiva per a nous materials: optimització de paràmetres, caracterització, etc.
 • Recerca sobre internet industrial aplicat de les coses (IIoT).
 • Disseny de nous productes aprofitant els processos de fabricació additiva: optimització topològica, disseny generatiu, etc.
 • Disseny de nous productes IT / OT, donant suport a les start-ups TIC centrades en la indústria.
 • Impulsar l’impacte social de nous biomaterials i processos associats: hospitals i xarxa local de FabLabs.

Casos d’èxit, exemples

 • FENIX: Reducció de costos i impacte al medi ambient de processos de fabricació additiva.
 • HINDCON: Fabricació additiva híbrida amb morter.

Spin-offs

grup