S’inicia l’itinerari formatiu en propietat industrial i propietat intel.lectual

Iniciem l’Itinerari formatiu en IP (propiestat industrial) adreçat als investigadors/es membres de la Xarxa perquè es formin en tot allò que té a veure amb la protecció de la recerca i que té un impacte directe a l’hora de decidir les millors estràtigies per rentabilitzar els resultats d’investigació.