Communication Technologies

Communication Technologies

Les activitats de recerca del grup s’ocupen dels desafiaments d’eficiència energètica i de banda ampla per a les noves tecnologies facilitadores de sistemes de comunicació sense fils i el focus està en el nivell del component (subsistema) i en les capes inferiors dels protocols de comunicació (per exemple PHY, MAC, RLC). Es posa especial èmfasi en la implementació i prototipatge de la capa física de sistemes sense fils en temps real i en el disseny de protocols per a xarxes sense fils heterogènies, incloses les comunicacions entre màquines i humans. La recerca del grup té un component experimental molt fort aconseguit mitjançant la implementació i l’ús de bancs de proves i demostradors i es fa un gran esforç en activitats de transferència de coneixement, especialment a la indústria.

Línies principals d’investigació

 • Comunicacions de màquina a màquina (M2M):
  • Disseny de protocols d’accés aleatori per a connectivitat massiva.
  • Anàlisi, disseny, simulació i implementació de tecnologies de comunicació d’eficiència energètica per a xarxes M2M sense fils.
  • Xarxa orientada a dades i assignació de recursos per a comunicacions M2M.
  • Estructures de dades probables per al maneig de big data.
  • Aprofiteu el càlcul de vora d’accés múltiple (MEC) per a objectes connectats.
  • Rendiment previsible per a aplicacions i serveis M2M que utilitzen xarxes definides per programari i virtualització de funcions de xarxa (SDN / NFV) a través de Network Slicing.
  • Sistemes de transport intel·ligent cooperatiu basats en xarxes Vehicle-to-Everything (V2X).
  • Sistemes ciberfísics (CPS) en el context de la indústria 4.0.
  • Disseny, fabricació i mesura de prototips IoT de punta a punta.
 • Implementació de capes físiques de sistemes de comunicació d’alt rendiment (PHYCOM):
  • Sistemes de SDR àgils i d’alt rendiment.
  • Prototipatge ràpid de solucions millorades amb IA.
  • Processament de senyals mixtos per a transmissors eficients de 5G i més enllà.
  • Dispositius analògics per a comunicacions sense fils i sensors per a aplicacions verticals.
 • Tecnologies de comunicacions intel·ligents amb eficiència energètica (SMARTECH):
  • Pla de gestió distribuït per donar suport al desplegament massiu de talls de xarxa.
  • Configuració de xarxa zero touch.
  • Modelització i avaluació del rendiment de les solucions Dynamic Network Slicing.
  • Disseny de gestió d’eficiència energètica per a xarxes 5G i més enllà.
  • Desplegament d’un marc experimental per a serveis verticals preparats per a 5G.

Capacitats tecnològiques

 • Comunicacions de màquina a màquina (M2M):
  • Tecnologies 5G, amb el focus principal en V2X.
  • LPWAN: xarxes d’àrea ampla de baixa potència: LoRa, Sigfox, LTE-M, NB-IoT.
  • Tecnologies de comunicació de curt abast: WiFi i Bluetooth.
 • Implementació de capes físiques de sistemes de comunicació d’alt rendiment (PHYCOM):
  • Investigació orientada experimentalment sobre tecnologies de comunicació sense fils i per cable, inclòs el disseny de components i sensors analògics.
  • Concepció, disseny, simulació, prototipatge i proves del sistema.
  • Serveis de consultoria: Due diligence, benchmarking tècnic i estudis de viabilitat, enginyeria inversa.
  • Associacions estratègiques: propostes de projectes de finançament competitiu, contractes industrials, acords bilaterals de col·laboració.
  • Generació de DPI / patents.
 • Tecnologies de comunicacions intel·ligents amb eficiència energètica (SMARTECH):
  • Investigació d’un pla de gestió distribuït innovador per donar suport al desplegament massiu de talls de xarxa.
  • Explorar la modelització i l’avaluació del rendiment de les solucions Dynamic Network Slicing.
  • Explotació de la configuració de xarxa zero touch.
  • Dissenyar una gestió eficient de l’energia per a xarxes 5G i més enllà.
  • Desenvolupar eines d’avaluació de programari a mida i plataformes de proves experimentals per a la validació dels protocols i algorismes proposats, així com d’aplicacions preparades per a 5G.

Casos d’èxit, exemples

 • 5G-ROUTES: Assaigs transfronterers de la UE de mobilitat connectada i automatitzada de 5a generació.
 • MARSAL: Gestió de recursos basats en aprenentatge automàtic, xarxes i infraestructures informàtiques de xarxes 5G i més enllà de xarxes intel·ligents.

grup