Communication Systems

Communication Systems

L’experiència del grup està centrada en els àmbits del processament del senyal i les comunicacions, i la seva recerca està orientada al nivell físic de sistemes de comunicacions. Es dóna especial èmfasi a sistemes de processament del senyal multi-antena, noves modulacions i sistemes avançats de posicionament i tractament de la interferència. A més, una part important de l’activitat del grup està orientada a l’experimentació i la construcció de prototipus i demostradors, així com al desenvolupament de projectes de transferència tecnològica per a la indústria.

Línies principals d’investigació

• Teoria de la comunicació.
• Processament avançat de senyal i informació.
• Inferència estadística per a comunicacions i posicionament.

Capacitats tecnològiques

  • Comunicacions mòbils LTE.
  • Comunicacions per satèl·lit:
    • Satèl·lits d’alt rendiment.
    • Serveis mòbils per satèl·lit.
  • Sistemes de posicionament i navegació.
  • Sistemes de comunicació i informació a gran escala.

Casos d’èxit, exemples

  • WindMill: Integració de l’enginyeria de comunicacions sense fils i l’aprenentatge automàtic.

Tecnologies

Sectors

Etiquetes