Communication Networks

Communication Networks

L’experiència del grup està centrada en l’optimització extrem a extrem de la infraestructura de xarxa (xarxes d’accés, metro i troncal, òptiques i sense fil, de transport o mòbils).

Quatre objectius principals del grup:

 • Disseny de mecanismes per a gestió dinàmica dels recursos a les xarxes d’accés.
 • Arquitectures extrem-a-extrem que integrin xarxes òptiques i sense fil.
 • Sistemes operatius de xarxa per a l’automatització del control i la gestió de la xarxa.
 • Desenvolupament del marc experimental adequat per avaluar xarxes futures.

Aquests objectius tècnics han estat seleccionats donat el seu potencial en produir recerca d’excel·lència, transferència de coneixement, formació, així com facilitar la internacionalització del grup.

Línies principals d’investigació

 • Xarxes mòbils:
  • Big Data i autoorganització per a xarxes mòbils.
  • Xarxes mòbils elàstiques (SDN / NFV).
  • Xarxes mòbils sostenibles.
 • Xarxes i sistemes òptics:
  • Control i orquestració de xarxes de transport desagregades.
  • Orquestració de serveis de xarxa de punta a punta.
  • Compartir serveis de xarxa per a verticals.
  • Solucions avançades de transceptors fotònics.
  • Transmissió òptica programable.
  • Sistemes i subsistemes òptics per a la telemetria de xarxa i l’anàlisi del rendiment.

Capacitats tecnològiques

 • Solucions, tecnologies i serveis orientats a la investigació:
  • Protocols per a xarxes heterogènies:
   • Backhauling mòbil sense fils i òptics.
   • FMC.
   • Encaminament.
   • Mobilitat de flux IP.
   • Selecció de xarxes i gestió de recursos.
   • Comunicacions entre centres de dades.
  • Avaluació del rendiment de la xarxa:
   • Supervisió del rendiment òptic.
   • Planificació de la xarxa.
   • Mesures sense fils / per cable.
  • Desenvolupament de pila de xarxes:
   • Implementacions a nivell de nucli i d’usuari de protocols dissenyats,
   • Xarxes definides per programari i transmissió òptica).
  • Accés òptic de nova generació i xarxes de transport bàsiques.
  • Simulació de xarxa:
   • LTE-EPC Network Simulator (LENA).
   • Codi oficial WLAN NS-3.
   • Validació creuada de resultats experimentals i de simulació).
 • Subvencions i contractes:
  • GMPLS / PCE.
  • Mobilitat, VoIP i P2P.
  • Mobilitat heterogènia.
  • Simulador LTE / EPC.
  • Backhaul de cèl·lules petites.

Casos d’èxit, exemples

 • 5GMED: Model de desplegament 5G sostenible per a la mobilitat futura al corredor transfronterer mediterrani.
 • TeraFlow: Gestió de trànsit autonòmic assegurada per a una Tera de fluxos SDN.

Laboratoris

Tecnologies

Sectors

Etiquetes