CIRCUIT

Communication Circuits and Systems Research

Experiència en l’ús i desenvolupament de tècniques CAD per a l’anàlisi i disseny de circuits electrònics. Circuits commutats, circuits variants, circuits no lineals i circuits de paràmetres distribuïts. Anàlisi d’estabilitat i bifurcació.

Sistemes de comunicació sense fils de baix consum energètic i de baix cost. Integració CMOS de receptors i transceptors de comunicacions. Tècniques de modulació de senyal avançades (spread spectrum, ultra-wideband, OFDM). Sistemes de radio wake-up.

Enginyeria de sistemes i integració de sistemes. Sistemes encastats. Tècniques de processament de baix consum i dispositius programables. Xarxes de sensors i ad-hoc. Internet de les coses (IoT). Tecnologies 5G. Sistemes wearables per al monitoratge de l’activitat humana. Sistemes e-health monitoring. Monitoratge de la caminada humana. Sensors intel·ligents per a la Indústria 4.0. Tecnologia de drons.

Línies principals d’investigació

 • Tècniques CAD per al disseny de circuits.
 • Anàlisi d’estabilitat i bifurcació de circuits electrònics.
 • Sistemes de comunicació de baixa potència.
 • Disseny de xarxes de comunicació sense fils de baixa potència.
 • Integració CMOS de receptors i transceptors de comunicació.

Capacitats tecnològiques

 • Desenvolupament d’eines i tècniques per a l’anàlisi, disseny i optimització de circuits lineals, no lineals, invariants i commutats amb paràmetres concentrats i distribuïts.
 • Investigar protocols de comunicació per transceptors de baixa potència, tècniques de sincronització.
 • Tècniques de micropotència per a dispositius programables.
 • Disseny, fabricació i test de sistemes electrònics i de comunicacions.

Casos d’èxit, exemples

 • Monitoratge de vibracions en màquines industrials (control numèric, fresadores).
 • Mesura de vibracions en vies de tren (trànsit, desgast de suports, raïls i rodes).
 • Monitoratge d’activitat de màquines de cosir en tallers de confecció.
 • Monitoratge de condicions ambientals de treballadors (temperatura, humitat, vibracions, sorolls, posició) en fàbriques i a la mineria.
 • Sensors per monitorar la caminada de les persones. Detecció de malalties, suport a la rehabilitació.
 • Sensors per detectar caigudes de gent gran a residències.
 • Inclinòmetre per a llits d’UCI.
 • Circuits integrats de comunicacions de baix consum.

Tecnologies

Sectors

Etiquetes