CDEI-DM

Center for Industrial Equipment Design-Dynamics of Machines

El Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI-UPC) és un centre d’innovació tecnològica de la Universitat Politècnica de Catalunya amb més de dues dècades d’experiència. El seu objectiu principal és donar suport a les necessitats tecnològiques i de formació de les empreses fabricants de béns d’equip per dotar-les d’avantatges competitius i ajudar-les en el disseny i desenvolupament de maquinària i productes. Els professionals del CDEI són experts en enginyeria de màquines. El seu camp d’actuació considera des de la concepció, el disseny, la simulació i el càlcul de béns d’equip i productes, fins a la gestió de prototipat i assaig. Actualment el CEDEI s’ha associat amb  professorat de Departament d’Enginyeria Mecànica a l’ETSEIB expert en temes d’anàlisi i simulació dinàmica de sistemes mecànics i en anàlisi de vibracions, constituint el grups de recerca SGR344 CDEI-DM (Dinàmica de Màquines).

Casos d’èxit, exemples

Spin-offs

grup