BAMPLA

Design and Evaluation of Broadband Networks and Services

BAMPLA té com a missió esdevenir un grup de recerca internacional d’excel·lència, que centra l’activitat de recerca, transferència de coneixements i impacte social, al voltant de la softwarització de serveis i aplicacions de xarxa d’Internet per a 5G. El grup té una doble dimensió, d’una banda actua a nivell internacional, nacional o local, i d’altra realitza activitats amb altres centres de recerca, universitats, empreses, administració i usuaris.

BAMPLA participa i lidera projectes internacionals i nacionals referents en la seva àrea, creant un ecosistema de recerca format per doctorands internacionals, personal de suport i una plataforma HW/SW (amb dispositius de xarxa d’alta capacitat, connexió internacional, diferents entorns de virtualització i eines de simulació i monitorització), que ens ha permès generar publicacions de primer nivell, desenvolupar projectes amb empreses internacionals, crear noves empreses, generar patents i realitzar transferència a l’entorn social.

Aquestes activitats han generat una producció científica d’impacte internacional: més de 110 publicacions, 8 tesis doctorals, 14 projectes EU, més d’1.5 M euros en projectes i convenis, acords amb centres de recerca europeus, mobilitat internacional de personal investigador, beques doctorals (Marie Curie,MINECO), i creació d’una spin-off, entre d’altres indicadors.

Línies principals d’investigació

 • Tecnologies d’òptica.
 • Serveis avançats.

Capacitats tecnològiques

 • Modelat, creació i avaluació d’aplicacions P2P de difusió de continguts multimèdia en temps real, integrant la xarxa overlay amb la xarxa de transport.
 • Proposta i modelat d’arquitectures per l’Internet del Futur (Internet de les coses, Internet dels serveis, Internet de les persones, Internet dels continguts).
 • Disseny de nous mecanismes de gestió i assignació òptima de recursos en xarxes.
 • Xarxes definides per software (SDN).
 • Virtualització de xarxes i serveis.
 • Xarxes submarines (underwater networks).
 • Xarxes d’accés de nova generació fixes i arquitectures híbrides fixe-mòbil.
 • Protocols d’accés i transport sobre xarxes òptiques d’alta velocitat.
 • Disseny de xarxes amb optimització energètica.
 • Monitorització de tràfic.
 • Algoritmes i tècniques escalables per a la monitorització i mesurament del tràfic en xarxes IP.
 • Codificació de xarxa (network coding).
 • Serveis audiovisuals avançats sobre xarxes IP.

Spin-offs

grup