ASAC

Advanced Systems for Automation and Control

El grup de recerca ASAC (Automatització i Sistemes Avançats de Control) centra la seva activitat en el desenvolupament i aplicació de mètodes i estratègies per al control i operació de sistemes i processos. La principal línia d’actuació ha estat el control i operació dels sistemes de tractament d’aigües residuals. En aquest camp s’han desenvolupat estratègies de control i operació per tal de balancejar els costos d’operació amb la qualitat de depuració, a la vegada que mesurar i minimitzar els impactes mediambientals que aquesta operació pot tenir. S’ha tractat també l’aplicació del control a altres tipus de sistemes com gestió d’energies renovables en smart grids, sistemes poc convencionals com són els sistemes financers i el control de sistemes epidèmics, propagació d’epidèmies i estratègies de vacunació. Es realitza recerca en tècniques de control que van des dels clàssics PI/PID, control predictiu, optimització multi objectiu, control basat en esdeveniments, control intel·ligent, etc.

Línies principals d’investigació

  • Machine learning.
  • Sèries temporals LSTM.

Capacitats tecnològiques

  • Predicció d’events.
  • Canvi de controladors clàssics per sistemes basats en dades.

Casos d’èxit, exemples

Tecnologies

Sectors

Etiquetes