AAI

Applied Artificial Intelligence

Estudiem el disseny de sistemes autònoms, col·laboratius, i/o de suport a la presa de decisions, orientats a l’optimització i millora dels processos Industrials, i a la creació dels nous productes, serveis, i models de negoci digitals derivats. L’objectiu principal és aplanar el camí cap als sistemes i plataformes cognitives Industrials, on la intel·ligència artificial esdevé un mitjà necessari, alhora que s’estudia la millora de la percepció de l’entorn, i la interacció amb les persones, de forma més efectiva i natural.

Línies principals d’investigació

  • Interoperabilitat, distribució i col·laboració d’intel·ligència integrada.
  • Interoperabilitat, normalització i homogeneïtzació de dades per posar-les a disposició de les diferents etapes de les cadenes de valors.
  • Transformant les dades en coneixement utilitzable, aplicable a tasques com el manteniment predictiu o el control de qualitat.
  • Arquitectures híbrides especialitzades, que mesclen tecnologies com IoT, repositori poliglot amb capacitat semàntica, i entorns analítics en temps real o per lots.

Capacitats tecnològiques

  • Objectes intel·ligents, capaços d’operar de forma autònoma, amb control local dels recursos, i amb un component d’intel·ligència.
  • Plataformes intel·ligents, que tenen com a objectiu principal habilitar el comportament autònom dels sistemes, com si fossin experts de domini i que fan us d’arquitectures híbrides.
  • Dades intel·ligents.
  • Hiperconnectivitat.

Casos d’èxit, exemples

  • SIM4NEXUS: Gestió integrada sostenible per al nexe d’aigua-terra-alimentació-energia-clima per a una Europa eficient en recursos.
  • NOBELGRID: Nous models de negoci rendibles per a xarxes intel·ligents flexibles.

Tecnologies

Sectors

Etiquetes