Finançament i suport d’experts amb PhotonHub

El CD6 o Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes de la Universitat Politècnica de Catalunya, membre de XaFIR, és un membre del projecte europeu PhotonHub, que aglutina als millors centres en el camp de l’òptica i la fotònica.

Aquest projecte té com a objectiu proporcionar assessorament personalitzat a les empreses i start-ups, especialment en la implementació amb èxit d’innovacions que incorporin solucions tecnològiques fotòniques, de les que ja es beneficien una gran quantitat de sectors de la indústria.

PhotonHub aporta suport econòmic i d’experts en les primeres fases del procés d’innovació i també formació, coaching empresarial i d’inversió i suport a polítiques regionals.

Per qualsevol qüestió referent a quins projectes pot finançar PhotonHub o per donar-vos suport a l’hora de presentar-hi propostes, dirigiu-vos a jaume.castella@upc.edu, gerent del CD6.