XaFIR obre una nova convocatòria d’ajuts de valorització

Tornem a obrir una nova convocatòria d’ajuts 2022 per impulsar la valorització i transferència de tecnologia de la recerca dels membres de XaFIR. En les tres línies següents:

Ajuts de bossa de patents 2022: dirigits a finançar estudis de patentabilitat, estratègia IP o FTO (Freedom-to-Operate).

Ajuts d’avançament de TRL 2022: dirigits a finançar estudis de mercat, plans d’escalabilitat/industrialització, validació de l’interès comercial amb la indústria, roadmaps tecnològics, validació del model de negoci, business prototyping, contacte amb possibles empreses llicenciatàries…

Ajuts de creació de spin-offs 2022: dirigits a finançar estudis de mercat, assessorament legal, business plans, mentories especialitzades i cerca de finançament públic i privat.

Necessites una reunió de 15 min per resoldre dubtes?

Si tens dubtes i creus que necessites assessorament personalitzat per a decidir i entendre quin és l’ajut més adient per al teu projecte, sol·licita’ns una breu entrevista en línia en la qual l’equip de valorització de XaFIR t’atendrà i t’ajudarà a escollir l’ajut més adient per als teus projectes. Contacta a maria.roses@upc.edu i oscar.solaz@upc.edu.

Ets membre d’una spin-off vinculada a un grup de recerca o ja col·labores amb empreses?

Des de XaFIR volem ajudar també a investigadors que ja estiguin col·laborant amb empreses externes o spin-offs, contribuint a millorar la seva transferència de tecnologia.

Estudis de mercat, prospecció i feedback del mercat en fases inicials dels projectes poden ajudar a reorientar i millorar línies d’investigació. Incrementant la tassa d’èxit de la investigació que és transferida a la spin-off (en forma de noves línies de negoci). És per aquest motiu que ampliem aquesta convocatòria als representants de les spin-offs vinculades als grups de recerca de XaFIR.

Podeu fer-nos arribar les vostres sol·licituds per aplicar als ajuts omplint les següents plantilles i reenviant-les a maria.roses@upc.edu:

Us adjuntem també un arxiu PDF amb el resum dels ajuts:

La selecció i priorització dels projectes subvencionats serà realitzada pel Consell Tecnològic de XaFIR, que es reuneix periòdicament cada tres mesos.

La data límit de la sol·licitud és el 14 d’octubre de 2022 a les 14 h.❗️