“La robòtica col·laborativa consisteix a fer barates coses que els robots no poden fer”

Entrevista a Francesc Cortés del grup Robotics and Automation de LEITAT.

Com s’integra la robòtica amb altres tecnologies de la indústria 4.0 com la intel·ligència artificial (IA), la visió per computador, el 5G, la fabricació additiva (FA), les simulacions… ?

Evidentment, la robòtica és una tecnologia transversal de la indústria 4.0, s’aplica a totes les àrees, i les altres també són molt transversals. És a dir, que realment avui en dia la IA i la robòtica, hi ha qui diu que la robòtica és la part física de la IA, que la integració entre robòtica i IA és directa i inevitable, perquè els robots han de tenir IA que els permeti fer les tasques que han de fer. Evidentment, el 5G, la FA… són afegits que poden complementar a la robòtica. En el cas del 5G per poder-se comunicar amb l’exterior, perquè els robots no estan aïllats. En el cas de la FA, que és una tasca molt manual, des de la robòtica hem d’ajudar que es pugui automatitzar, ja que no ho està avui en dia, i després com a tecnologia aprofitem peces fabricades amb FA per fer aplicacions robòtiques. Per exemple, dits o efectors finals que d’altra manera serien molt difícils de fer. Realment tot està relacionat entre si.

Cap a on creieu que va el sector de la robòtica?

La part industrial ja està establerta de fa molts anys. La idea és que cada vegada hi hagi més intel·ligència en els robots i els robots puguin fer més coses que d’altra forma no es podrien fer. I després hi ha la part que la gent coneix com a robòtica de ciència a ficció, el robot que tenim a casa, que encara trigarà bastant en aparèixer. Hi ha gent que és molt optimista i jo crec que, per temes legals i per temes de complexitat, tenir un robot que funcioni i que no falli mai a casa és molt difícil, però anem en aquesta direcció. Sobretot, el que es farà cada vegada més són robots que ajudaran en coses molt concretes, com per exemple les Roomba, que són robots que només netegen el terra i no saben fer res més. Això sí que anirà apareixent, que hi haurà robots que faran coses concretes a les cases i que ajudaran directament a la gent, però robots que siguin universalment aplicables a qualsevol cosa serà difícil treure’ls de l’entorn industrial.

Com el robot aquest de l’Elon Musk?

Jo no vull opinar d’aquest robot perquè no sé el que és. És només una foto que ha aparegut molt bonica, però no sabem exactament quines capacitats tindrà, ni el que farà. Evidentment, el que passarà és que si ara la intel·ligència del robot es genera localment, ara que tindrem el 5G i amb sistemes sense fils d’alta velocitat i baixa latència, es podrà fer que el robot sigui només la part física i que la part d’intel·ligència estigui a kilòmetres de distància i que estigui rebent en temps real el que el robot veu i processant-ho. Jo crec que el gran avantatge que tindrem ara serà que no haurem de tenir el software executant-se localment. No sé què farà aquest robot de l’Elon Musk, però amb la tecnologia actual no farà el que ell diu que farà, a menys que estigui connectat externament a una xarxa, així potser sí, però com que no tinc dades, no puc opinar.

Quin gran projecte voldríeu si tinguéssiu tot el pressupost que volguéssiu?

És una pregunta difícil. A mi m’agradaria fer projectes per poder ajudar a la gent gran o a la gent que té dependència, perquè podria tenir molt impacte social. Ja existeixen petites coses que es poden fer en aquesta direcció, de fet ja estem fent alguna cosa. Des del punt de vista industrial, projectes industrials n’hi ha molts. Socialment, a la indústria també té un impacte, evidentment, perquè totes les feines perilloses per les persones les fan els robots, i això sempre és positiu. També ajuda que els productes siguin més assequibles i que la gent pugui accedir a productes que d’una altre cop serien difícils que poguessin accedir. La robòtica social, que ajuda directament a les persones, la robòtica de servei o de salut, crec que ara tindrà un creixement molt elevat i crec que m’agradaria fer alguna cosa en aquesta direcció.

El D-Factory, que és un node d’Indústria 4.0, el qual LEITAT és soci tecnològic, té una gran part dedicada a la robòtica i té un ecosistema ¿en què consisteix aquest ecosistema?

En aquest ecosistema no només hi ha robòtica, tenim IoT, FA, IA, visió per computador, ciberseguretat. Tots aquests aspectes estan reflectits al D-Factory en diferents laboratoris. La idea és que hi hagi empreses, ja que és un espai orientat totalment a les empreses. Hi ha empreses que poden oferir tecnologia i estan aquí per resoldre problemes (Huawei, Telefònica, HP, ABB, KUKA…) i després hi hauran empreses que volen utilitzar aquesta tecnologia per resoldre les seves pròpies necessitats (Simon, BASF…), que tindran aquí un departament d’innovació que s’alimentarà del que puguin oferir les primeres empreses. LEITAT aquí disposa d’uns laboratoris que administra i ofereix, i a més exerceix com a agent innovador, parlant amb les empreses que venen al D-Factory (tot i que podem parlar amb empreses externes) puguin fer feina conjuntament, ja que d’altra manera això seria molt difícil de fer. No fa falta que LEITAT intervingui en tots els projectes.

En robòtica col·laborativa, és la persona que ajuda al robot o el robot que ajuda a la persona?

Jo sempre he dit que és la persona que ajuda al robot, ja que la persona és la part llesta i el robot és la part “tonta”. Per mi, la robòtica col·laborativa consisteix a fer barates coses que els robots no poden fer. Quan tu tens un robot que ha de fer una feina i resulta que és molt complicada perquè el robot no té els capacitats, per exemple, de raonament, d’intel·ligència, de sensòrica, i no pot fer-ho, es pot partir la feina en dos trossos. La part fàcil la fa el robot i la part difícil la fa la persona, i que així treballant junts fas que la feina sigui més fàcil de fer, perquè descarregues a la persona de la part més repetitiva i més rutinària. A més aquesta part potser requereix precisions mecàniques que per al robot són fàcils d’assolir.