CD6, partner en el projecte ACTPHAST 4.0

El grup d’investigació CD6, amb seu al campus de la UPC a Terrassa, centra la seva activitat de recerca i innovació tecnològica en el camp de l’Enginyeria Òptica.

Recentment, el CD6 ha esdevingut partner del projecte europeu ACTPHAST4.0 (ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: a one STop-shop-incubator), que és una plataforma que recolza i accelera la capacitat d’innovació de les empreses europees proporcionant accés directe a l’expertesa i infraestructures dels principals centres tecnològics líders a Europa.

L’objectiu del projecte és ajudar a les empreses a explotar el potencial de la fotònica, que és una àrea de coneixement transversal amb capacitat per impactar en una gran varietat de sectors industrials, entre ells, el de la Indústria 4.0.