XaFIR amb 400 investigadors per impulsar la Indústria 4.0 a Catalunya

Un total de 400 investigadors de 10 entitats del sistema universitari, centres de recerca i centres tecnològics participen a la Xarxa Fourth Industrial Revolution (XaFIR), que es constitueix amb els actors més importants de la recerca i el desenvolupament en l’àmbit de la Indústria 4.0 de Catalunya per promoure la implantació massiva d’aquestes tecnologies en el teixit productiu català.

La quarta revolució industrial o Indústria 4.0 consisteix a automatitzar el màxim de processos de la producció industrial mitjançant la tecnologia intel·ligent perquè el sector sigui cada vegada més autònom, fins a arribar a tenir fàbriques totalment intel·ligents (les conegudes com smart factories). Així doncs, la finalitat principal de la XaFIR és promoure i facilitar la transferència de coneixement en forma de productes i serveis en el marc de la Indústria 4.0 a les empreses, especialment, a les pimes.

Per fer-ho, la XaFIR promocionarà les capacitats i els resultats de recerca dels seus socis, promovent la recerca interdisciplinària en l’àmbit de la Indústria 4.0. Es coordinaran les activitats de valorització i transferència de tots els grups de recerca, i es potenciarà la col·laboració amb els àmbits públic i privat per a la realització de projectes conjunts.

Els 35 grups de recerca que formen aquesta xarxa pertanyen a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Fundació CIM UPC, el Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Centre de Visió per Computador (CVC), l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI), la Universitat de Girona (UdG), el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), i2CAT, i el Centre Tecnològic Leitat.

D’altra banda, la XaFIR oferirà assessorament per impulsar la transferència de productes i serveis cap al sector industrial en forma de patents, llicències i creació d’empreses de base tecnològica (EBT), i s’establirà un marc d’intercanvi d’experiències i capacitats amb suport físic (living labs) i virtual (marketplace) mitjançant un nou concepte de hub d’innovació d’Indústria 4.0, com a espai obert d’innovació tecnològica.

Un dels aspectes que es tindrà en compte en les activitats de la XaFIR és l’impacte en el territori i la col·laboració amb altres entitats involucrades en Indústria 4.0. Es promourà la col·laboració amb corporacions municipals, associacions sindicals, empresarials i professionals, clústers d’empreses, iniciatives territorials i altres xarxes, especialment, les xarxes de manufactura avançada i d’energia.

Deixa un comentari